I suggest you ...

App for download

Har appen på min telefon för att ladda upp bilder från den. Skulle vilja ha en app på datorn som kunde ladda ner fotona från irista där automatiskt.

1 vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Malin shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base